PISCARI FEEDER CUP 2020 – Dubnica nad Váhom

Propozície pretekov:

Termín: 22.08.2020 (sobota)
Organizátor: PISCARI a MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Hlavný sponzor: PISCARI SLOVAKIA
Garant Pretekov: Karol Kameniczki
Miesto konania: VN Prejta – dolná (3-5600-1-1) od zaústenia Prejtianskeho potoka do VN Prejta – dolná po deliaci most medzi VN Prejta – dolná a VN Prejta – horná

Navigácia: Cesta č. 61 v smere na Ilavu – pred cestnou značkou ukončenie mesta odbočiť do ľava na nadjazd, pokračovať po nadjazde, na konci odbočiť vpravo, po tejto ceste rovno na VN Prejta – dolná.
GPS: N 48° 58′ 50.517584″, E 18° 11′ 37.3297119″

Typ pretekov: Športový pretek, preteky jednotlivcov, podľa pravidiel CIPS
Povolený spôsob lovu: feeder, podľa pravidiel CIPS
Registrácia: do 20.08.2020
Info, kontakt, registrácia: Gavenda Ondrej
Mail: preteky@piscari.sk

Max. počet pretekárov: 40- ktorý budú umiestnený v sektoroch
Štartovné: 25€ /Pretekár s platných pri prezentácii na mieste preteku (raňajky (párky), obed (grilované kura + prílohy), poháre, vecné ceny)
Občerstvenie: – v cene štartovného raňajky, obed.

Ceny: – odmenení budú prví traja v sektore pohármi- prví v sektoroch vecnými cenami

Revír: Obe nádrže sú reliktným pozostatkom vnútrozemskej delty, ktorú ešte v 19. storočí vytvárala rieka Váh. Svoju definitívnu podobu nadobudli ťažbou štrku, pri výstavbe Nosického kanála v 30-ych rokoch minulého storočia. Ťažba materiálu z biotopu bola zámerne orientovaná tak, aby po dokončení slúžili ako akumulačné nádrže pre HC v Dubnici. Z návodnej strany, v smere ku železničnej trati je dolná nádrž vyložená od spodnej časti tesniacimi betónovými panelmi do vzdialenosti 30 metrov nad ústim Prejtského potoka. Ostatné brehy sú prirodzené, štrkového charakteru. Pobrežie z väčšej časti lemujú viac ako 70-ročné topole a náletové kroviny. Pri oboch nádržiach má MsO SRZ Dubnica nad Váhom umiestnené provizórne ubytovacie bunky a hospodárske sklady. Okrem Prejtského potoka vodu v nádržiach udržiava čerstvú i prepojenie rúrami s Nosickým kanálom v hornej časti VN.

Výskyt rýb: belička, karas, pleskáč vysoký, pleskáč zelenkavý, plotica, kapor, lieň, amur.

Rozvrh pretekov:

od 06:00 do 06:45 raňajky
od 06:50 do 07:10 registrácia
od 07:15 do 07:30 losovanie
od 09:00 začiatok preteku (prvá raketa)
o 13:55 (druhá raketa) 5 minút do konca preteku
o 14:00 (tretia raketa) koniec preteku
od 14:00 do 14:30 váženie
od 14:30 do 15:30 obed
o 15:30 vyhlásenie výsledkov

Systém hodnotenia: 1 gram = 1 bod, bodujú sa všetky ryby, pri ulovení dravca (šťuka, zubáč, boleň, sumec, alebo kapra) treba signalizovať rozhodcovi, ryba bude odvážená a pustená naspäť do vody.

Úlovky a ich prechovávanie: Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach minimálnej dĺžky 3m, opatrenými obručami s priemerom minimálne 40cm. V prípade štvorcovej alebo obdĺžnikovej sieťky uhlopriečka musí byť minimálne 50cm. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Pretekár musí počas preteku ponoriť úlovkovú sieťku čo najhlbšie ako sa dá do vody. Ryba sa považuje za ulovenú aj keď je náhodné zaseknutá mimo hlavovú časť. Ryba sa považuje za ulovenú ak je trvale mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania. To znamená že musí byť mimo vodnú hladinu v moci pretekára, pokiaľ je v podberáku, ten musí byť tiež mimo vodnú hladinu. V opačnom prípade je pretekár povinný rybu pustiť. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba a budú mu udelene dva plusové body.Za správne odváženie ulovených rýb zodpovedá aj samotný pretekár, čo potvrdí svojim podpisom pri vážení. Úlovok šťuky, zubáča, boleňa, sumeca, alebo kapra treba signalizovať rozhodcovi, ryba bude odvážená a pustená naspäť do vody. Zákaz sieťkovania celoročne chránených druhov rýb! Každý pretekár je povinný sa riadiť zákonom o rybárstve- Vyhláška MŽP SR č.381/2018Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č.261/2018 o rybárstve.

Pravidlá preteku: Pretekári budú umiestnení v sektoroch (počet sektorov závisí od počtu prihlásených, v sektore 10-15 pretekárov).Chytá sa podľa pravidiel CIPS – feeder, pretekár chytá na jednu feedrovú alebo pickerovú udicu, dĺžka nadväzca nesmie byť kratšia ako 50 cm od spodného okraja košíka. Množstvo krmiva a živej nástrahy nie je limitované, patentka je povolená. Sú zakázané plávajúce nástrahy, pelety, boilies, gumené nástrahy…. Predkŕmenie nie je možné, samozrejme počas preteku je kŕmenie povolené, ale len s feedrovým košíkom. Zahraničný pretekári, a pretekári ktorí nemajú celoslovenské alebo miestne povolenie sa môžu tiež prihlásiť. Chytá sa za každého počasia. Uhradené štartovné sa nevracia. Preteky sa budú konať len pri účasti aspoň 30 pretekárov. Pri nenaplnení minimálneho počtu pretekárov sa preteky rušia a uhradené štartovné bude vrátené. Každý kto sa prihlási, súhlasí s pravidlami!

Lov: Pretekár môže využívať ľubovoľné celé svoje pretekárske miesto. Nesmie vstupovať ani svojimi vecami presiahnuť vymedzený priestor. Na svojom pretekárskom mieste sa musí pretekár pohybovať a správať čo najtichšie, nesmie zatĺkať prípravky na držanie dáždnika, alebo podobné prípravky. V obidvoch neutrálnych zónach, ak sú označené, ako aj za nimi, nad a pod pretekárskym miestom je zakázané loviť alebo vnadiť. Ryba ktorá pri zdolávaní obmedzí suseda pri love (zamotá sa do jeho silonu), na čo poškodený upozorní, musí byť pustená späť do vody a nesmie byť daná do úlovkovej sieťky, na čo dohliadne rozhodca, alebo dvaja prísediaci pretekári. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba.

Správanie pretekárov: Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ bude porušený zákon o rybárstve bude pretekár diskvalifikovaný.

Parkovanie: Na mieste zdarma. Parkovanie na protiľahlej strany príjazdovej cesty.
Riaditeľ pretekov: Gavenda Ondrej
Hlavný rozhodca: Tramita Štefan
Ďalšie informácie: Kameniczki Karol 0950 216 916 / Gavenda Ondrej 0911 233 136

Každému prajeme úspešné preteky!!!!